[cookie_declaration]

Adatvédelmi nyilatkozat

A CreatiWood webáruház használata során a Hunair Kft. részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli és nem adja ki további fél részére, kivéve ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél cégünk alvállalkozójaként (pl. GLS futárszolgálat) működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az adatokat kizárólag a szerződés teljesítésének erejéig használhatják, tárolhatják. Ezen adatokat a Hunair Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

A Vevő adatait a webáruház eltárolja, hogy a következő vásárláskor bejelentkezhessen és ne kelljen újra minden adatot megadni. Amennyiben még sem szeretné, hogy az adatai tartósan meglegyenek nálunk, úgy kérheti azok törlését e-mailben.

Minden Vevőnek joga van helyesbíteni vagy törölni az általa megadott információkat. A webáruház a Vevők adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

<p”>A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a www.creatiwood.hu adatkezelési elveit.